Vergaderdata 2016

Donderdag 21/1

Donderdag 18/2

Donderdag 17/3

Donderdag 21/4

Donderdag 19/5

Donderdag 16/6

Donderdag 21/7

Donderdag 18/8

Donderdag 15/9

Donderdag 20/10

Donderdag 17/11

Donderdag 15/12

De vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar en u bent dan ook van harte welkom om deze bij te wonen. De vergaderingen vinden over het algemeen plaats op de derde donderdag in de maand in het activiteitencentrum aan de Sandestein 42A en beginnen om 20:00 uur.vergaderen_0006

Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, willen we u vragen om dit kenbaar te maken op info@wijkraadgetsewoud.nl. Zo kunnen we u de agenda en eventuele andere stukken vooraf toesturen.

Reacties zijn gesloten.