Het sociaal domein komt naar ons toe

Met ingang vaSociaal domeinn 1 januari 2015 is er op het gebied van het Sociaal Domein heel wat veranderd. Verschillende wetten zijn verdwenen, aangepast en andere zijn in werking getreden. Denk aan de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Om het beleid van de gemeente op het gebied van deze wetten te controleren, is er per 1 januari 2015 de Participatieraad geïnstalleerd. Deze raad vervangt de vroegere raden die er waren voor het controleren van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand. De Participatieraad bestaat uit twee vleugels: de beleidsvleugel en de praktijkvleugel. De beleidsvleugel brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad en controleert dus het beleid. De praktijkvleugel is de schakel tussen burgers/cliëntenorganisaties en de beleidsvleugel.

Binnen de wijkraad is er een wijkraadslid die het Sociaal Domein in portefeuille heeft. Hij gaat de vergaderingen van de Participatieraad bezoeken en zal hiervan verslag uitbrengen. Op deze manier hopen we op de juiste momenten u te kunnen informeren over ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal Domein via onze website en/of via onze digitale nieuwsbrief. Het kan zijn dat u problemen met genoemde wetgeving aan den lijve ondervindt of dat u anderszins hulp nodig heeft. Voor zover wij dat kunnen, willen we u als wijkraad graag van dienst zijn. Wij kunnen als gesprekspartner functioneren of u helpen de benodigde informatie te verzamelen. Ook kunnen we problemen melden bij de Participatieraad. Verder willen we, indien er bij u onduidelijkheden zijn over bovengenoemde wetten, een informatiebijeenkomst organiseren. U kunt zich bij ons melden via e-mail info@wijkraadgetsewoud.nl of via brief (Wijkraad Getsewoud, Sandestein 42A, 2151 KG Nieuw-Vennep). Het spreekt vanzelf dat we uw privacy waarborgen.

Bron: Nieuwsbrief Wijkraad, april 2015 (aangepast)

Reacties zijn gesloten.