Stand van zaken tot 2015

Het dossier UMTS is een dossier dat al geruime tijd loopt en maar niet tot concrete resultaten lijkt te komen. Hieronder het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2015. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen of suggesties over dit dossier laat het ons weten via het contactformulier of via info@wijkraadgetsewoud.nl.

De plaatsing van een hoge UMTS-mast op de Zichtweg ter hoogte van de Eugenie Previnaireweg is definitief van de baan. KPN had voor deze locatie een vergunning bij de gemeente aangevraagd, maar niet gekregen. Bezwaar maken hielp het telecombedrijf ook niet, want in juni 2015 concludeerde de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften dat de gemeente de vergunningaanvraag op terechte gronden heeft afgewezen. Het college van burgemeester van wethouders heeft daarop in juli het bezwaar van KPN ongegrond verklaard. KPN heeft besloten de uitspraak van het College niet aan te vechten bij de rechtbank.

KPN en andere providers zoeken al sinds 2004 jaar naar een locatie voor een zendmast. In oktober 2011 gaf de rechter aan KPN en rechterde gemeente opdracht om samen een oplossing voor het dekkingsprobleem te vinden. KPN had deze rechtszaak aangespannen nadat de gemeente een vergunning weigerde voor een mast aan de Componistenweg/Laan van Berlioz.

Na de rechtszaak heeft KPN tevergeefs naar een geschikte dak- of mastlocatie in de wijk gezocht. Het dak van woon- en zorgcomplex In ‘t Zomerpark is weliswaar geschikt voor het plaatsen van een UMTS-antenne, maar de bewoners wilden daarvoor geen toestemming geven. Uit verder onderzoek bleek dat er in Getsewoud geen andere daklocatie te vinden was. KPN heeft daarna diverse combinaties van mastlocaties binnen en buiten de wijk onderzocht.

Na dit onderzoek kregen de gemeente en KPN de locatie op de Zichtweg/ Eugenie Previnaireweg op het oog. Beide partijen vonden dit aanvankelijk een geschikte locatie. Maar na protest van omwonenden, en een gewijzigd gemeentelijk antennebeleid, heeft de gemeente ook voor deze locatie geen vergunning verleend. ‘Op terechte gronden’ dus, naar het oordeel van de adviescommissie bezwaarschriften.

Over de mogelijkheden aan de buitenranden van de wijk lopen de meningen uiteen. Volgens KPN zijn er met twee UMTS-masten aan de rand van de wijk nog steeds dekkingsproblemen. Bovendien moeten de betrokken grondeigenaren meewerken en dat is volgens KPN niet het geval. Het bedrijf ziet de twee masten dan ook niet als een reëel alternatief. De gemeente denkt daar anders over. Er zou een mast in de Venneperhout kunnen komen (indien Staatsbosbeheer dit als eigenaar goedvindt) en een mast aan de westelijke rand vumtsan Getsewoud-Zuid (dus ergens nabij de IJweg). De rechtbank doet waarschijnlijk binnen enkele maanden een uitspraak over de locatie Componistenweg/Laan van Berlioz, in de rechtszaak die al sinds 2011 loopt.

Voor de wijkraad is het niet eenvoudig om in dit dossier een standpunt in te nemen. Enerzijds vinden we een goede mobiele dekking in de wijk erg belangrijk; veel bewoners ondervinden hinder bij het privé- of zakelijk gebruik van hun mobiele telefoon. Anderzijds, zo blijkt uit bewonersonderzoek, is een meerderheid van de inwoners tegen de plaatsing van hoge masten in de woonwijk. Over daklocaties wordt positiever geoordeeld: slechts een minderheid van de bewoners is hiertegen. Nu een dakantenne definitief van de baan is, en de gemeente mogelijkheden ziet om buiten de wijk twee masten te plaatsen, hopen we dat die er daadwerkelijk gaan komen.

Bron: Nieuwsbrief Wijkraad Getsewoud, november 2015 (aangepaste versie)

Reacties zijn gesloten.