Parkeren op eigen terrein

Bij de gemeente komen zeer regelmatig klachten binnen over de beperkte parkeergelegenheid in Getsewoud. De gemeente heeft de wijkraad en de gemeenteraad beloofd dit probleem aan te pakken met een project Parkeren Op Eigen Terrein (POET). In Vijfhuizen (Stellinghof) is een proefproject succesvol verlopen. De gemeente wil dit voorbeeld in Getsewoud een goed vervolg geven.

Wat is er aan de hand?

De parkeerdruk in de wijk wordt mede veroorzaakt door bewoners die hun parkeerplaats op eigen terrein hebben weggehaald. In Getsewoud vormen de parkeerplaatsen op eigen terrein een belangrijk aandeel van het totaal aantal parkeerplaatsen. Het gaat om ruim 2.000 plekken. In de praktijk blijkt dat steeds meer parkeerplaatsen verdwijnen en ingericht worden als tuin. Daarom start de gemeente met het project Parkeren Op Eigen Terrein.

Wat wil de gemeente bereiken met het project Parkeren Op Eigen Terrein?

De Wijkraad Getsewoud en diverse bewoners van de wijk hebben de gemeente gevraagd een oplossing te zoeken voor de parkeerdruk. Een van de manieren is het handhaven van het parkeren op eigen terrein. De gemeente gaat er samen met de bewoners voor zorgen dat die parkeerplaatsen terug komen. Het project start in de deelplannen 1 tot en met 3, in het zuiden van Getsewoud. De andere deelgebieden komen hierna aan de beurt. Diverse eigenaren hebben inmiddels een brief van de gemeente gekregen waarin is opgeroepen de parkeergelegenheid binnen vier weken te herstellen.

Wat vindt de wijkraad van het project Parkeren Op Eigen Terrein?

De wijkraad is voorstander van het project maar is wel van mening dat POET niet de enige oplossing tegen de parkeerdruk in de wijk is. Wij zijn van mening dat er ook extra parkeerplaatsen in de wijk moeten worden aangebracht. We hebben daarvoor concrete voorstellen aan de gemeente gedaan. Dat heeft vorig jaar al geleid tot het creëren van extra parkeerplaatsen op het Händelplein.

De gemeente neemt ook onze voorstellen voor andere locaties serieus, maar wil eerst een parkeeronderzoek doen om te bepalen in welke delen van de wijk de parkeerdruk (te) hoog is. Wij verwachten dat dit onderzoek in het voorjaar van 2016 zal worden verricht.

Reacties zijn gesloten.