Werkwijze

De wijkraad staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een groter geheel. Hieronder is schematisch weergegeven hoe de wijkraad werkt, hoe zij (nieuwe) aandachtspunten behandelt en welke relaties er met andere (wijk)organisaties zijn. Wanneer u meer wilt weten over de andere (wijk) organisaties kunt u onderaan op de betreffende organisatie klikken.

Werkwijze-Wijkraad-Getsewoud2

Cordaan Crosspoint Sportservice Haarlemmermeer Gemeente, gebiedsmanagement Politie, wijkagent Meerwaarde Maatvast Ymere Wijkraad Linquenda Dorpsraad Nieuw-Vennep