Organisatiestructuur

De stichting Wijkraad is volgens onderstaand organogram ingericht. Het aantal dossiers staat niet vast, maar wijzigt in de tijd. Daarnaast zijn wij als wijkraad vrij om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Hoewel wij officieel geen bindend advies kunnen uitbrengen, merken wij in de praktijk dat onze adviezen over het algemeen serieus genomen worden en wij daarmee als volwaardig gesprekspartner worden gezien. We zijn dan ook actieve deelnemers van verschillende overlegorganen binnen Nieuw-Vennep. Voorbeelden hiervan kunt u vinden onder het menu-item Werkwijze. Ook nemen we deel aan het kernenoverleg, een overlegorgaan waarbij alle dorps-en wijkraden in de Haarlemmermeer met elkaar van gedachten wisselen, en aan het kernencontact, het halfjaarlijkse overleg tussen het College van Burgemeester en wethouders en alle dorps- en wijkraden.