Bestuur

Wijkraad Getsewoud bestaat op dit moment uit 11 leden, allen vrijwilligers. Bewoners die zich graag structureel willen inzetten voor een mooie, veilige, sociale en groene wijk waar we ons allemaal thuis kunnen voelen. De wijkraadsleden vormen een gevarieerd gezelschap, qua leeftijd maar ook qua achtergrond. Enkelen van hen zijn al vanaf het ontstaan van de wijk actief, maar er zijn ook leden die slechts enkele jaren in de wijk wonen. Deze verschillen komen ook terug in de wijze waarop de leden naar bepaalde zaken kijken. De ene kent het verhaal achter iedere boom, terwijl de volgende met een frisse blik naar de wijk kijkt.

Kortom de wijkraadsleden vormen een aardige afspiegeling van de bewoners van Getsewoud. Mocht u zelf interesse hebben in een rol binnen de wijkraad of extra informatie willen ontvangen, dan horen wij dit graag van u via ons contactformulier of via info@wijkraad-getsewoud.nl. Onze vergaderingen zijn overigens openbaar en vinden over het algemeen plaats op de derde donderdag van de maand. Voor het actuele overzicht voor 2016 kunt u hier klikken.

Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van ieders interesse en expertise, heeft ieder wijkraadslid een aandachtsgebied. Binnen dit aandachtsgebied ontstaan weer specifieke dossiers. Meer informatie over de actuele dossiers kunt u vinden onder het menu-item Dossiers. Hieronder volgt een overzicht van onze huidige bestuursleden en hun aandachtsgebieden en dossiers.

Krijn Goudzwaard

Voorzitter
Deelnemer: Wijkplatform, Gebiedsteam, Vennepse Raden Kernencontact
IMG_2095
Dossier: Drainage, Wijkschouw, Poet, Achterpaden, activiteitencentrum

Monique Beelt

Vice-Voorzitter
Voorzitter Activiteitenteam
Deelnemer: Gebiedsteam, Kernencontact
IMG_2106
Dossier: Speeltuinen, activiteitenteam, jeugd

Ger van der Pluijm

Penningsmeester
Lid ORS, kiesman
Deelnemer: Kernencontact

Ger vd Pluijm
Dossier: Schiphol

Tineke Krijger

Secretaris
Deelnemer: Vennepse Raden, Kernencontact, Webmaster

tinekekrijger
Dossier: 
Wijkschouw, communicatie, pilot buurtbegroting

Erno Kiljan

Algemeen bestuurslid
Deelnemer: Groengroep, Klankbordgroep
IMG_2115
Dossier: Wijkschouw, Speeltuinen, Venneperhout, Park 21

Niels Knibbe

Algemeen bestuurslid
Lid Commissie ROM

IMG_2102
Dossier: Wijkschouw, Verkeer

Jaap Witte

Algemeen bestuurslid          Deelnemer: Wijkplatform

IMG_2110
Dossier: Schiphol, Venneperhout

Bas de Bruijn

Algemeen bestuurslid
Deelnemer: Gebiedsteam

Bas de Bruin
Dossier: Sociaal domein, Wijkschouw

Gerard Houtman

Algemeen bestuurslid

Gerard Houtman

Dossier: Opschoonactie, Scholen

Jeroen Diepenhorst

Algemeen bestuurslid

IMG_2116

 

Roy Odekerken

Algemeen bestuurslid

roy_odekerken

Dossier: UMTS, Juridische zaken