Een jaar na de start

Op 1 januari 2015 was niet langer het rijk verantwoordelijk voor het sociaal domein, maar waren de gemeenten dat; 2015 was het overgangsjaar, in 2016 moet alles dan toch echt een feit zijn. We blikken terug en constateren dat er voor Getsewoud niet erg veel impact is geweest in 2015. We hebben uiteraard onze lijntjes in stelling gebracht door de samenwerking met de Participatieraad op te zoeken. Zij zijn de vertegenwoordigers in het sociaal domein waar de gemeente haar adviezen opdoet.

We hebben om te beginnen enkele leden uitgenodigd voor een kennismaking. Een kennismaking waarbij we terug kijken op een goed gespreVoorzieningen 2k waarin duidelijk werd dat ook de nieuwe leden nog erg zoeken naar hun taken en rollen. Daarnaast hebben we de vergaderingen bijgewoond en aan de kaak gesteld dat deze niet direct uitnodigen tot een participerende houding. Om dit te wijzigen hebben we het initiatief genomen om in samenwerking met de Vennepse Raden (Wijkraad Linquenda en de Dorpsraad) een brief te schrijven waarin we aangeven graag wat beter geïnformeerd te worden en graag aan te haken waar mogelijk.

Daarnaast constateren we dat er hard gewerkt is aan een platform waar mensen elkaar kunnen vinden als het gaat om vrijwilligers; www.haarlemmermeervoorelkaar.nl. Iedere inwoner in de Haarlemmermeer kan hier een vraag voor een vrijwilliger uitzetten en iedereen die graag iets voor een ander wil doen op vrijwillige basis kan hier zijn ‘vrijwilligerswerk’ vinden.

Mocht u tot slot meer willen lezen over het sociaal domein en de gemeentelijke visie hierop? Kijk dan op de website van de gemeente. Mocht u nog vragen en/of opmerking voor ons hebben dan horen wij dat graag via het contactformulier of op info@wijkraad-getsewoud.nl.

Reacties zijn gesloten.