Voorzieningen

Wat is een wijk zonder sociale voorzieningen?

Om die vraag positief te kunnen beantwoorden hebben we naast gezelligheid en verbondenheid op individuele basis is ook een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan op incidentele maar terugkerende basis tijdens activiteiten van ons activiteitenteam, maar ook in ons wijkgebouw; het activiteitencentrum Zomerpark. Het activiteitencentrum is gelegen aan de Sandestein 42A.

In 2015 is het activiteitencentrum een nieuwe fase in haar bestaan ingegaan. Na jaren van uitdagingen en uitblijven van een pakkende programmering is met de komst van de nieuwe beheerder en het doorvoeren van enkele aanpassingen het moment eindelijk daar en zijn we goed op weg naar een bruisend wijkcentrum. Voor meer informatie over het activiteitencentrum en haar activiteiten kunt u hier klikken. Voor informatie over het activiteitencentrum en de weg naar een bruisend centrum kunt u hier klikken.

Ook op wijkoverstijgend niveau hebben we als wijkraad aandacht voor sociale voorzieningen. Voor het sociaal domein is 2015 een jaar van verandering geweest; het sociaal domein werd van een taak vanuit het rijk een gemeentelijke taak. Ook de gemeente Haarlemmermeer en daarmee uiteindelijk ook Getsewoud krijgt te maken met deze gemeentelijke taak. Zo is er bijvoorbeeld de Participatieraad, een orgaan waar we als wijk mee te maken krijgen. Voor meer informatie over het sociaal domein kunt u hier klikken.