Omgeving Getsewoud


Hoewel we ons als wijkraad vooral bezig houden met zaken die vaak letterlijk in de wijk spelen, zijn er ook onderwerpen in onze directe omgeving, maar ook wijkoverstijgende onderwerpen. Hierboven vindt u per dossier de laatste stand van zaken. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of info@wijkraad-getsewoud.nl.

Venneperhout 2 Aan de zuidzijde van Getsewoud is een bos te vinden dat de naam Venneperhout draagt. Een gebied dat door veel Getsewouders gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden. Zo is er een gedeelte ingericht als hondenuitlaatgebied, zijn er verharde fietspaden en ook aan de voetganger is gedacht. Binnenkort is er zelfs een ware horecagelegenheid, zodat een bezoekje aan de Vennerphout nog meer ontspanning kan bieden. Helaas is de Vennerperhout ook een aandachtsgebied, Zo laat het onderhoud hier en daar nog wel wat te wensen over. Als wijkraad zetten we ons vooral in om de Venneperhout een echte aanvulling op de wijk te laten zijn. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u hier klikken.

2105___Selected

Aan de noordzijde van Getsewoud wordt om dit moment hard gewerkt aan een ander recreatiegebied; Park 21. Dit gebied is gesitueerd tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep zal zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen. De verwachting is dat ook dit gebied voor veel Getsewouders in de toekomst een gebied met aantrekkingskracht zal zijn. Als wijkraad volgen we de ontwikkelingen op de voet en dragen ons steentje bij waar mogelijk. Meer informatie? Dat kunt u hier vinden.

Slider 4

Schiphol is misschien wel het meest bekende voorbeeld van een dossier dat zich niet in de wijk afspeelt, maar waar we als wijk wel mee te maken hebben. Wanneer je in een wijk als Getsewoud komt wonen, dan weet je dat Schiphol om de hoek ligt. Dat kan fijn zijn als je er werkt, maar kan ook overlast geven. Toch is er met de bouw van Getsewoud rekening gehouden met de vliegroutes van en naar Schiphol, maar ook Schiphol staat niet stil en daarom houden we als wijkraad graag de vinger aan de pols als het om Schiphol gaat. We zetten ons dan ook in als gesprekspartner voor Schiphol en partners. We hebben zelfs één van onze wijkraadsleden kunnen afvaardigen als clustervertegenwoordiger. We zijn hier dus uw bewonersvertegenwoordiging. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor een korte weergave van de stand van zaken kunt u hier klikken.

Met de aanleg van de wijk zelf is er gekozen voor een infrastructuur waarbij de wijken 30km zones zijn en de overige wegen 50km. Daarnaast is het openbaar vervoer in Getsewoud redelijk goed geregeld. De Zuidtangent rijdt op frequente basis richting Hoofddorp en Schiphol en er is een bus die vanaf de Venneperweg naar treinstation Nieuw-Vennep rijdt. Toch wordt een busverbinding naar het centrum van Nieuw-Vennep vaak gemist en zou een nachtlijn wellicht ook een mooie aanvulling kunnen zijn op ons openbaar vervoer. Ook de drempels en bruggen in Getsewoud roepen de nodige irritaties en vragen op. Meer lezen over het verkeer en bereikbaarheid in Getsewoud? Klik hier.

umtsTot slot vormt de telefonische dekking nog wel eens een uitdaging in onze wijk. Sinds 2004 is hier al aandacht voor, maar het lijkt bijna onmogelijk om hier concreet iets aan te veranderen. Het probleem is echter volstrekt helder, maar de oplossing blijkt een lastige. Dan blokkeert de gemeente, dan de bewoners en dan ziet KPN geen heil in de oplossing, kortom een lastig dossier. Ook de wijkraad worstelt al enige tijd met dit dossier en ook ons lukt het niet om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Voor de actuele stand van zaken kunt u hier klikken.