Dossiers

De wijkraad houdt zich bezig met vrijwel alle zaken die zich in en rondom de wijk afspelen. Om dit gestructureerd te kunnen doen, hebben we onze aandachtsgebieden in dossiers onderverdeeld. Meerdere wijkraadsleden kunnen hetzelfde aandachtsgebied hebben, maar ieder dossier heeft binnen de wijkraad tenminste één portefeuillehouder.

Als gevolg van de veranderingen binnen en rondom de wijk veranderen de dossiers niet alleen op inhoud, maar komen er ook geregeld dossiers bij en verdwijnen andere. Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van afgeronde projecten of beleidswijzigingen, maar kunnen ook het gevolg zijn van bewonersvragen of onze eigen belangstelling voor een onderwerp dat mogelijk interessant zou kunnen zijn voor de wijk. Voelt u zich dan ook vrij om contact met ons op te nemen wanneer u vragen dan wel opmerkingen heeft.

Op dit moment kent de wijkraad de volgende dossiers:
dossieropbouw-2016

Wijkprojecten Omgeving Voorzieningen Jeugd Drainage actie Opschoonactie Wijkschouw Pilot buurtbegroting Toekomstige projecten Venneperhout Park 21 Schiphol Verkeer UMTS Activiteitencentrum Sociaal domein Scholen Speelplekken Jeugd 12+