Een jaar na de start

Op 1 januari 2015 was niet langer het rijk verantwoordelijk voor het sociaal domein, maar waren de gemeenten dat; 2015 was het overgangsjaar, in 2016 moet alles dan toch echt een feit zijn. We blikken terug en constateren dat er voor Getsewoud niet erg veel impact is geweest in 2015. We hebben uiteraard onze lijntjes in stelling gebracht door de samenwerking met de Participatieraad op te zoeken. Zij zijn de vertegenwoordigers in het sociaal domein waar de gemeente haar adviezen … Lees meer…..

Het sociaal domein komt naar ons toe

Met ingang van 1 januari 2015 is er op het gebied van het Sociaal Domein heel wat veranderd. Verschillende wetten zijn verdwenen, aangepast en andere zijn in werking getreden. Denk aan de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Om het beleid van de gemeente op het gebied van deze wetten te controleren, is er per 1 januari 2015 de Participatieraad ge├»nstalleerd. Deze raad vervangt de vroegere raden die er waren voor het controleren van de uitvoering van de Wet … Lees meer…..