De nieuwe beheerder

Na een flinke verbouwing opent activiteitencentrum Zomerpark binnenkort weer de deuren. We stellen hier twee mensen voor die er een belangrijke rol vervullen. De nieuwe beheerder Petra Zwetsloot. Ze is nu ruim twee jaar in dienst bij Maatvast, de organisatie die het activiteitencentrum in Getsewoud beheert en exploiteert. Ze werkte in de afgelopen periode als beheerder op drie locaties van Maatvast in Hoofddorp en daarnaast een avond in het dorpshuis van Badhoevedorp. Zodra de verbouwing van het activiteitencentrum hier klaar is, … Lees meer…..

Een jaar na de start

Op 1 januari 2015 was niet langer het rijk verantwoordelijk voor het sociaal domein, maar waren de gemeenten dat; 2015 was het overgangsjaar, in 2016 moet alles dan toch echt een feit zijn. We blikken terug en constateren dat er voor Getsewoud niet erg veel impact is geweest in 2015. We hebben uiteraard onze lijntjes in stelling gebracht door de samenwerking met de Participatieraad op te zoeken. Zij zijn de vertegenwoordigers in het sociaal domein waar de gemeente haar adviezen … Lees meer…..

Stand van zaken tot 2015

Het dossier UMTS is een dossier dat al geruime tijd loopt en maar niet tot concrete resultaten lijkt te komen. Hieronder het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2015. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen of suggesties over dit dossier laat het ons weten via het contactformulier of via info@wijkraadgetsewoud.nl. De plaatsing van een hoge UMTS-mast op de Zichtweg ter hoogte van de Eugenie Previnaireweg is definitief van de baan. KPN had voor deze locatie een vergunning … Lees meer…..

Deltaplan bereikbaarheid

Bereikbaarheid is onderwerp waar vanuit de gehele gemeente in één keer naar gekeken wordt. Er is dus niet zoiets als een bereikbaarheidsplan voor Nieuw-Vennep dan wel Getsewoud, daarom hebben we een samenvatting gemaakt van de elementen die voor ons in Getsewoud en Nieuw- Vennep van belang zijn. Het gemeentelijke deltaplan is overigens het plan zoals vastgesteld voor de college-periode 2012-2016. Hieronder een samenvatting van het Deltaplan Bereikbaarheid gespecificeerd naar NIeuw-Vennep. Visie Bereikbaarheid heeft een ruimtelijk-economische kant; ruimte voor het bewegen … Lees meer…..

Het sociaal domein komt naar ons toe

Met ingang van 1 januari 2015 is er op het gebied van het Sociaal Domein heel wat veranderd. Verschillende wetten zijn verdwenen, aangepast en andere zijn in werking getreden. Denk aan de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Om het beleid van de gemeente op het gebied van deze wetten te controleren, is er per 1 januari 2015 de Participatieraad geïnstalleerd. Deze raad vervangt de vroegere raden die er waren voor het controleren van de uitvoering van de Wet … Lees meer…..

April 2015

Het bereik voor de mobiele telefoon is in Getsewoud voor velen ronduit slecht te noemen. Een oplossing hiervoor is dus zeer gewenst, maar overeenstemming bereiken over een goede locatie en het aantal  masten/ antennes blijkt een ware uitdaging voor de betrokken partijen. Inwoners van Getsewoud Zuid zijn in februari 2015 huis aan huis geïnformeerd over het besluit van de gemeente om de vergunningaanvraag van KPN voor een UMTS mast op de locatie Zichtweg / Sportveldweg af te wijzen. Tijdens een … Lees meer…..

Het begin is er!

In de nieuwsbrief van april 2014 hebben we voor het eerst sinds jaren een aantal lichtpuntjes rond het Activiteitencentrum Zomerpark kunnen benoemen: Motie van politieke partij om te komen tot een volwaardig activiteitencentrum Plezierige samenwerking tussen de wijkraad en Stichting Maatvast, de nieuwe beheerder van het activiteitencentrum Gemeentelijk onderzoek naar de bouwkundige problemen (met name geluidsoverlast). Wij zijn heel erg blij dat die positieve trend in het afgelopen jaar is doorgezet. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in december … Lees meer…..