Brug Zomerpark

In het voorjaar van 2016 wordt het wat makkelijker voor de rolstoelers en rollatorgebruikers om het water ter hoogte van zorgcentrum In het Zomerpark over te steken en naar het winkelcentrum te komen. Er komt namelijk naast de bestaande steile boogbrug een vrijwel vlakke brug. Deze brug is alleen voor voetgangers, rolstoelers en rollatorgebruikers. Een verbetering van de mobiliteit van deze doelgroep. Inmiddels is begonnen met de werkzaamheden en deze zullen enkele weken duren. We zijn benieuwd! De nieuwe situatie komt er als … Lees meer…..

Evaluatie Deltaplan

Het Deltaplan Bereikbaarheid is niet specifiek voor Getsewoud, maar een wijkoverstijgend onderwerp. De gemeente heeft daarom aan al haar dorps-en wijkraden gevraagd om deel te nemen aan de evaluatie. Wijkraad Getsewoud, Dorpsraad Nieuw-Vennep en Wijkraad Linquenda hebben recent een convenant gesloten waarin zij hebben afgesproken bij wijkoverstijgende onderwerpen nog nadrukkelijker te willen samenwerken dan in het verleden. Onderstaande reactie hebben wij dan ook in dit samenwerkingsverband als reactie verstuurd: 1. Heeft het Deltaplan Bereikbaarheid als visie en beleidskader gewerkt? De Vennepse Raden … Lees meer…..

Deltaplan bereikbaarheid

Bereikbaarheid is onderwerp waar vanuit de gehele gemeente in één keer naar gekeken wordt. Er is dus niet zoiets als een bereikbaarheidsplan voor Nieuw-Vennep dan wel Getsewoud, daarom hebben we een samenvatting gemaakt van de elementen die voor ons in Getsewoud en Nieuw- Vennep van belang zijn. Het gemeentelijke deltaplan is overigens het plan zoals vastgesteld voor de college-periode 2012-2016. Hieronder een samenvatting van het Deltaplan Bereikbaarheid gespecificeerd naar NIeuw-Vennep. Visie Bereikbaarheid heeft een ruimtelijk-economische kant; ruimte voor het bewegen … Lees meer…..