Brug Zomerpark

In het voorjaar van 2016 wordt het wat makkelijker voor de rolstoelers en rollatorgebruikers om het water ter hoogte van zorgcentrum In het Zomerpark over te steken en naar het winkelcentrum te komen. Er komt namelijk naast de bestaande steile boogbrug een vrijwel vlakke brug. Deze brug is alleen voor voetgangers, rolstoelers en rollatorgebruikers. Een verbetering van de mobiliteit van deze doelgroep. Inmiddels is begonnen met de werkzaamheden en deze zullen enkele weken duren. We zijn benieuwd! De nieuwe situatie komt er als … Lees meer…..

Zitting UMTS vervalt

Op 19 maart 2016 zou de zitting plaatsvinden in de rechtszaak over de mogelijke UMTS- mast op de locatie Laan van Berlioz. Hieronder een artikel uit het Haarlems Dagblad dat treffend samenvat wat de stand van zaken is. Als wijkraad beraden wij ons op dit moment over onze plannen voor de toekomst. Bron: Haarlems Dagblad, 1 maart 2016 … Lees meer…..

Horeca Venneperhout

Het kan u bijna niet ontgaan zijn wanneer u ter hoogte van de rotonde IJweg-Getsewoudseweg richting de Venneperhout heeft gekeken…                Het pannenkoekenhuis ‘De Venneperlodge’ begint steeds meer vorm te krijgen en daarmee is de horecagelegenheid in de Venneperhout bijna een feit. Voor meer informatie over de vorderingen van de bouw dan wel de opening verwijzen we u graag naar de website www.venneperlodge.nl. … Lees meer…..

Evaluatie Deltaplan

Het Deltaplan Bereikbaarheid is niet specifiek voor Getsewoud, maar een wijkoverstijgend onderwerp. De gemeente heeft daarom aan al haar dorps-en wijkraden gevraagd om deel te nemen aan de evaluatie. Wijkraad Getsewoud, Dorpsraad Nieuw-Vennep en Wijkraad Linquenda hebben recent een convenant gesloten waarin zij hebben afgesproken bij wijkoverstijgende onderwerpen nog nadrukkelijker te willen samenwerken dan in het verleden. Onderstaande reactie hebben wij dan ook in dit samenwerkingsverband als reactie verstuurd: 1. Heeft het Deltaplan Bereikbaarheid als visie en beleidskader gewerkt? De Vennepse Raden … Lees meer…..

Meer overlast?

Groeit de overlast van Schiphol? Meepraten over de ontwikkeling van Schiphol is voor bewoners op papier goed geregeld maar valt in de praktijk tegen. Een van onze wijkraadsleden zet zich actief in om de overlast te beperken. Getsewoud is een jonge wijk en wie hier is komen wonen, weet dat Schiphol om de hoek ligt. Toch hebben bewoners van het eerste uur lange tijd niet veel van de vliegtuigen gemerkt. ‘Je ziet ze wel, maar je hoort ze niet’, was … Lees meer…..

Informatieavond 18/11

Op woensdag 18 november, van 19:30 – 22:00 uur, verzorgt de gemeente een informatieavond voor bewoners van Nieuw-Vennep over het toekomstige Park21, het nieuwe recreatiegebied dat ten noorden van de Noordelijke Randweg. Dit gebeurt op verzoek van Erno Kiljan van de Wijkraad Getsewoud en Joep Aalbers van de Dorpsraad Nieuw-Vennep. De bijeenkomst plaatsvinden in het clubgebouw van voetbalvereniging FC VVC aan de Montreallaan 1 (achter het zwembad). Medewerkers van de gemeente geven met presentatieborden, maquettes, kaarten en lichtbeelden een impressie … Lees meer…..

Stand van zaken tot 2015

Het dossier UMTS is een dossier dat al geruime tijd loopt en maar niet tot concrete resultaten lijkt te komen. Hieronder het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2015. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen of suggesties over dit dossier laat het ons weten via het contactformulier of via info@wijkraadgetsewoud.nl. De plaatsing van een hoge UMTS-mast op de Zichtweg ter hoogte van de Eugenie Previnaireweg is definitief van de baan. KPN had voor deze locatie een vergunning … Lees meer…..

Maatregelen

Na veel aandringen door de Wijkraad Getsewoud bij de gemeente lijkt er nu eindelijk verbetering mogelijk. Er is inmiddels budget voor 2 jaar toegezegd door gemeente en daarna is het aan Staatsbosbeheer om goed te onderhouden. In het onderhoudsplan staat onder meer dat Staatsbosbeheer vaker zal maaien en gaat opruimen. De schelpenpaden zijn al opgeknapt en zien er prachtig uit. Er is hier en daar misschien wat zuinig gestrooid met schelpen, maar met goed onderhoud zijn de paden op orde … Lees meer…..

Algemene informatie

Haarlemmermeer, strategisch gelegen in de randstad, kent een grote ruimtelijke en economische dynamiek. Alle dorpen en wijken in de polder zijn fors uitgebreid, voorop de centrale kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Schiphol als logistiek knooppunt vormt de spil voor een concentratie van bedrijven. De Amsterdamse regio biedt een aantrekkelijk woonklimaat, met beroemde musea, prachtige oude gebouwen, een groot aanbod aan cultuur en een scala aan nieuwe woonwijken in een rijk cultuurhistorisch landschap. PARK21 creëert in deze context een nieuwe bestemming, … Lees meer…..

Het begin

De Venneperhout is eigenlijk al sinds het begin van Getsewoud een ondergeschoven kindje. Niet alleen het feit dat de Venneperhout eigendom is van Staatsbosbeheer en daarmee geen ‘eigen grond’ van de gemeente zorgde de afgelopen jaren voor een bijzondere status, maar ook het gebrek aan financiële middelen, menskracht en visie zorgde voor de ‘verwaarlozing’ van dit stukje bos dat van grote recreatieve waarde kan zijn voor de Getsewouders. Toch is het een bijzonder stukje aangelegd bos midden in onze polder. … Lees meer…..