Het begin is er!

In de nieuwsbrief van april 2014 hebben we voor het eerst sinds jaren een aantal lichtpuntjes rond het Activiteitencentrum Zomerpark kunnen benoemen:

  • Motie van politieke partij om te komen tot een volwaardig activiteitencentrum
  • Plezierige samenwerking tussen de wijkraad en Stichting Maatvast, de nieuwe beheerder van het activiteitencentrum De-werknemers-zouden-jarenlang-en-stelselmatig-geld-hebben-onttrokken
  • Gemeentelijk onderzoek naar de bouwkundige problemen (met name geluidsoverlast). Wij zijn heel erg blij dat die positieve trend in het afgelopen jaar is doorgezet. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in december 2014 twee belangrijke besluiten genomen over de toekomst van het activiteitencentrum:
  • Er is een budget vrijgemaakt van € 75.000,- om geluidwerende maatregelen te treffen.
  • Daarnaast stelt het college voor om structureel budget vrij te maken voor een fulltime beheerder, inclusief activiteitenbudget. Zo kan het activiteitencentrum op eigen kracht draaien.

De gemeenteraad beslist in juni of dit structurele budget beschikbaar gesteld wordt. Nog even geduld dus, maar we gaan uit van een positieve afloop. De verbouwing van het activiteitencentrum vindt plaats in het voorjaar van 2015. Dat betekent dat er vanaf het nieuwe verenigingsseizoen weer activiteiten met enige geluidproductie kunnen worden georganiseerd.

De wijkraad is heel blij dat we na zoveel jaren knokken dit punt hebben bereikt: een gebouw dat voldoet aan de eisen die je aan een activiteitencentrum mag stellen en een fulltime beheerder die de spil vormt bij de totstandkoming van een aantrekkelijke programmering. De ambitie van de wijkraad gaat echter verder. Wij zien graag dat het activiteitencentrum een echt buurtcentrum wordt, een plek waar je altijd binnen kunt lopen voor een praatje, een kop koffie of een leuke activiteit. Zo’n buurtcentrum ontstaat alleen als het ook echt een ‘centrum van de buurt’ wordt waar niet alleen professionals hun ding doen. Ook de wijkbewoners zullen mee moeten helpen om van het activiteitencentrum een doorslaand succes te maken. Aan de wijkraad en het activiteitenteam zal het niet liggen. Heeft u ook suggesties of wilt u vrijwilliger worden? Meld het ons!

Bron: Nieuwsbrief Wijkraad Getsewoud, april 2015

Reacties zijn gesloten.