Start ORS

Getsewoud en Schiphol: bedanken voor uw steun Najaar 2014 heeft u in grote getale ons aangegeven de Wijkraad Getsewoud te steunen in het nieuwe overleg rondom de luchthaven Schiphol genaamd Omgevingsraad Schiphol (ORS). Inmiddels zijn wij enkele maanden verder en willen wij u graag nader informeren over wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Door uw steun aan de wijkraad te geven, hebben we ons kunnen inschrijven bij de ORS en een kiesman voorgedragen. Voor de Wijkraad Getsewoud is … Lees meer…..

Deltaplan bereikbaarheid

Bereikbaarheid is onderwerp waar vanuit de gehele gemeente in één keer naar gekeken wordt. Er is dus niet zoiets als een bereikbaarheidsplan voor Nieuw-Vennep dan wel Getsewoud, daarom hebben we een samenvatting gemaakt van de elementen die voor ons in Getsewoud en Nieuw- Vennep van belang zijn. Het gemeentelijke deltaplan is overigens het plan zoals vastgesteld voor de college-periode 2012-2016. Hieronder een samenvatting van het Deltaplan Bereikbaarheid gespecificeerd naar NIeuw-Vennep. Visie Bereikbaarheid heeft een ruimtelijk-economische kant; ruimte voor het bewegen … Lees meer…..

Het sociaal domein komt naar ons toe

Met ingang van 1 januari 2015 is er op het gebied van het Sociaal Domein heel wat veranderd. Verschillende wetten zijn verdwenen, aangepast en andere zijn in werking getreden. Denk aan de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Om het beleid van de gemeente op het gebied van deze wetten te controleren, is er per 1 januari 2015 de Participatieraad geïnstalleerd. Deze raad vervangt de vroegere raden die er waren voor het controleren van de uitvoering van de Wet … Lees meer…..

April 2015

Het bereik voor de mobiele telefoon is in Getsewoud voor velen ronduit slecht te noemen. Een oplossing hiervoor is dus zeer gewenst, maar overeenstemming bereiken over een goede locatie en het aantal  masten/ antennes blijkt een ware uitdaging voor de betrokken partijen. Inwoners van Getsewoud Zuid zijn in februari 2015 huis aan huis geïnformeerd over het besluit van de gemeente om de vergunningaanvraag van KPN voor een UMTS mast op de locatie Zichtweg / Sportveldweg af te wijzen. Tijdens een … Lees meer…..

Het begin is er!

In de nieuwsbrief van april 2014 hebben we voor het eerst sinds jaren een aantal lichtpuntjes rond het Activiteitencentrum Zomerpark kunnen benoemen: Motie van politieke partij om te komen tot een volwaardig activiteitencentrum Plezierige samenwerking tussen de wijkraad en Stichting Maatvast, de nieuwe beheerder van het activiteitencentrum Gemeentelijk onderzoek naar de bouwkundige problemen (met name geluidsoverlast). Wij zijn heel erg blij dat die positieve trend in het afgelopen jaar is doorgezet. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in december … Lees meer…..

Opschoonacties 2015

images

Ook dit jaar zette de Wijkraad Getsewoud zich in in de strijd tegen het zwerfvuil, één van de grootste ergernissen in Getsewoud. Samen met de scholen werden twee acties georganiseerd en er was een publieksactie op 28 maart. Ook zo’n hekel aan zwerfvuil? Doe volgend jaar ook mee! Al is voorkomen natuurlijk altijd beter 😉 Op zaterdag 28 maart waren we te vinden bij de tent op het Händelplein, Winkelcentrum Getsewoud. U kon uw eigen staat gaan opschonen, of rond het … Lees meer…..

Oproep wijkschouw 2015

Schermafbeelding 2015-03-21 om 21.05.06

De wijkraad hecht veel belang aan een veilige en leefbare wijk waarin het voor iedereen prettig wonen is. We vinden het belangrijk dat de bewoners de mogelijkheid hebben om hun opmerkingen of knelpunten te melden. Tijdens een wijkschouw gaan vertegenwoordigers van de gemeente, de stichting Meerwaarde, de politie, woningbouwcorporatie en de wijkraad de wijk in om knelpunten te bekijken en mogelijke oplossingen te bespreken. Daarna kan er in overleg met de gemeente aan concrete oplossingen gewerkt worden. De wijkraad roept … Lees meer…..