Vergaderdata 2016

Donderdag 21/1 Donderdag 18/2 Donderdag 17/3 Donderdag 21/4 Donderdag 19/5 Donderdag 16/6 Donderdag 21/7 Donderdag 18/8 Donderdag 15/9 Donderdag 20/10 Donderdag 17/11 Donderdag 15/12 De vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar en u bent dan ook van harte welkom om deze bij te wonen. De vergaderingen vinden over het algemeen plaats op de derde donderdag in de maand in het activiteitencentrum aan de Sandestein 42A en beginnen om 20:00 uur. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, willen we … Lees meer…..

Meer overlast?

Groeit de overlast van Schiphol? Meepraten over de ontwikkeling van Schiphol is voor bewoners op papier goed geregeld maar valt in de praktijk tegen. Een van onze wijkraadsleden zet zich actief in om de overlast te beperken. Getsewoud is een jonge wijk en wie hier is komen wonen, weet dat Schiphol om de hoek ligt. Toch hebben bewoners van het eerste uur lange tijd niet veel van de vliegtuigen gemerkt. ‘Je ziet ze wel, maar je hoort ze niet’, was … Lees meer…..

Oktober 2015

Groeit de overlast van Schiphol? Meepraten over de ontwikkeling van Schiphol is voor bewoners op papier goed geregeld maar valt in de praktijk tegen. Een van onze wijkraadsleden zet zich actief in om de overlast te beperken. Getsewoud is een jonge wijk en wie hier is komen wonen, weet dat Schiphol om de hoek ligt. Toch hebben bewoners van het eerste uur lange tijd niet veel van de vliegtuigen gemerkt. ‘Je ziet ze wel, maar je hoort ze niet’, was … Lees meer…..

Informatieavond 18/11

Op woensdag 18 november, van 19:30 – 22:00 uur, verzorgt de gemeente een informatieavond voor bewoners van Nieuw-Vennep over het toekomstige Park21, het nieuwe recreatiegebied dat ten noorden van de Noordelijke Randweg. Dit gebeurt op verzoek van Erno Kiljan van de Wijkraad Getsewoud en Joep Aalbers van de Dorpsraad Nieuw-Vennep. De bijeenkomst plaatsvinden in het clubgebouw van voetbalvereniging FC VVC aan de Montreallaan 1 (achter het zwembad). Medewerkers van de gemeente geven met presentatieborden, maquettes, kaarten en lichtbeelden een impressie … Lees meer…..

Stand van zaken tot 2015

Het dossier UMTS is een dossier dat al geruime tijd loopt en maar niet tot concrete resultaten lijkt te komen. Hieronder het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2015. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen of suggesties over dit dossier laat het ons weten via het contactformulier of via info@wijkraadgetsewoud.nl. De plaatsing van een hoge UMTS-mast op de Zichtweg ter hoogte van de Eugenie Previnaireweg is definitief van de baan. KPN had voor deze locatie een vergunning … Lees meer…..

Maatregelen

Na veel aandringen door de Wijkraad Getsewoud bij de gemeente lijkt er nu eindelijk verbetering mogelijk. Er is inmiddels budget voor 2 jaar toegezegd door gemeente en daarna is het aan Staatsbosbeheer om goed te onderhouden. In het onderhoudsplan staat onder meer dat Staatsbosbeheer vaker zal maaien en gaat opruimen. De schelpenpaden zijn al opgeknapt en zien er prachtig uit. Er is hier en daar misschien wat zuinig gestrooid met schelpen, maar met goed onderhoud zijn de paden op orde … Lees meer…..

Nog even geduld

Graag hadden we in dit bericht de resultaten van de wijkschouw gepresenteerd, maar helaas is het nog niet zo ver. Dit betekent niet dat de wijkschouw onze aandacht niet meer heeft, in tegendeel! Als gevolg van wat interne wisselingen bij de gemeente heeft de afhandeling vertraging opgelopen, maar er is ons verzekerd dat we allemaal snel weer over gaan tot de orde van de dag en dat daarmee de behandeling van de wijkschouw eveneens kan plaatsvinden. We gaan dan ook nog steeds uit van een goede … Lees meer…..

Naar de volgende fase!

De aanmeldperiode is verstreken, de meldingen zijn binnen en we kunnen aan de slag! Uiteraard niet zonder de melders hartelijk te bedanken voor hun punten, zonder uw meldingen geen mogelijke verbeteringen. In samenwerking met de gemeente hebben we onderstaande tijdsplanning opgesteld. Op naar de volgende fase, we hebben er zin in! … Lees meer…..

Algemene informatie

Haarlemmermeer, strategisch gelegen in de randstad, kent een grote ruimtelijke en economische dynamiek. Alle dorpen en wijken in de polder zijn fors uitgebreid, voorop de centrale kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Schiphol als logistiek knooppunt vormt de spil voor een concentratie van bedrijven. De Amsterdamse regio biedt een aantrekkelijk woonklimaat, met beroemde musea, prachtige oude gebouwen, een groot aanbod aan cultuur en een scala aan nieuwe woonwijken in een rijk cultuurhistorisch landschap. PARK21 creëert in deze context een nieuwe bestemming, … Lees meer…..

Het begin

De Venneperhout is eigenlijk al sinds het begin van Getsewoud een ondergeschoven kindje. Niet alleen het feit dat de Venneperhout eigendom is van Staatsbosbeheer en daarmee geen ‘eigen grond’ van de gemeente zorgde de afgelopen jaren voor een bijzondere status, maar ook het gebrek aan financiële middelen, menskracht en visie zorgde voor de ‘verwaarlozing’ van dit stukje bos dat van grote recreatieve waarde kan zijn voor de Getsewouders. Toch is het een bijzonder stukje aangelegd bos midden in onze polder. … Lees meer…..